PostHeaderIcon ZGODOVINA 1930-2006

Vse skupaj se je začelo leta 1930, ko so naši predniki in zavedni krajani našega kraja začutili potrebo, da se tudi v našem kraju ustanovi gasilsko društvo, v katerem so ti pobudniki in hkrati krajani združevali interese organiziranega varstva pred požari in drugimi nesrečami ter organiziranega gašenja požarov. Pobudnik tega je bil DEBIČ Jurij, kateremu se je ob ustanovi pridružilo še 37 mož in fantov iz našega kraja. Tako je bil ustanovni občni zbor 9.11.1930 v gostilni Marije Debič.

Tako kot vsak, je bil tudi ta začetek težak, saj je iz knjige zapiskov, ki so jo skrbni vodili, razvidno, da so se na začetku srečevali z velikimi problemi predvsem kar se tiče opremljenosti društva z gasilsko opremo. Toda delovne zagnanosti in dobre volje pri ustanovljenih ni zmanjkalo in kljub težavam so že v prvem letu delovanja uspeli nabrati nekaj finančnih sredstev ter poleg tega pridobili kredit, za nakup motorne brizgalne, katero so kupili v Strojni tovarni in livarni v Ljubljani, ki je izdelovala motorne brizgalne po licenci Rosenbauer.To je bil za takratne čase brez dvoma velik dogodek, katerega se je veselila vsa vas.

 


slika botrov in prve motorke ROSENBAUER

 

Kmalu so si pridobili voz za prevoz opreme, ki so ga imenovali GIG. Železno orodje in okovje za voz ter mehanizem za sušenje cevi jim je izdelal kovaški mojster KERT Jurij iz Vrbja. Prvotno opremo so najprej imeli hranjeno pri kmetu HOLOBAR Štefanu, nato pa jim je takratna vrtnarska zadruga odstopila leseno barako, ki so jo preuredili v orodišče in jim je služila vse do leta 1941.

 

Še pred začetkom druge svetovne vojne, leta 1938 pa so Vrbenski gasilci pridobili zemljišče in pričeli z gradnjo pravega gasilskega doma. Zemljišče jim je brezplačno podarila VIZJAK Apolonija, katero so Nemci med vojno ustrelili. V času vojne je bilo torej zatišje v delovanju gasilskega društva, ki pa je po koncu vojne ponovno oživelo in nadaljevalo z delom, ki ga niso dokončali pred začetkom vojne. Nadaljevali so z gradnjo gasilskega doma in sicer po fazah, saj za takojšnje dokončanje ni bilo denarja. Gasilski dom je bil tako dokončno zgrajen leta 1952.

Prav tako se je leta 1952 na občnem zboru ustanovila mladinska desetina, ki je skozi 6 let močno delovala pri društvu, za kar ima velike zasluge takratni poveljnik KRAJNC Oto, žal že pokojni, ampak velja še do danes edini imenovani častni poveljnik društva. Iz te desetine, ki jo je vodil, je kasneje zrasla dobro izvežbana in izurjena članska desetina.

 


poveljnik Krajnc Oto z njegovo desetino

 

Leta 1954 so kupili nov vprežni voz, ki je bil izdelan nalašč za prevoz gasilcev. Ta voz so uporabljali vse do leta 1958, ko jim je tedanji upravnik kmetijskega posestva PEČOLER Štefan odobril za prevoze traktor in prikolice.

 


vprežni voz izdelan nalašč za prevoz gasilcev

 

Leta 1956 so se gasilci odločili, da razvijejo tudi gasilski prapor, katerega pred tem niso imeli. Kakor vedno, so tudi tokrat vaščani podprli akcijo ob nabiranju darovalcev zlatih in srebrnih žebljev. Tako se je že leta 1956 pobratil z ostalimi prapori sosednjih društev ki smo ga imeli v uporabi vse do leta 2000.

 


razvitje prapora

 

Leta 1963 so bili gasilci primorani kupiti novo motorno brizgalno, saj se je njihova prva brizgalna pri večkratnih črpanjih vode ob poplavah pokvarila do mere, da jo ni bilo mogoče več popraviti. Tako so, spet ob veliki podpori vaščanov in tovarne AERO Kemija Šempeter uspeli zbrati toliko denarja, da so kupili motorno brizgalno SORO, ki je bila izdelana v takratni Loški tovarni hladilnikov.

 


motorna brizgalna SORA

 

Med gasilci Vrbja se je pričela porajati vse večja želja po lastnem prevoznem sredstvu. Ker niso imeli dovolj denarja za nakup novega avtomobila, so se odločili za rabljen avto. Pričeli so zbirati sredstva in avto znamke VolksWagen je bil nabavljen leta 1966.

Zopet se pojavijo nove potrebe. Zaradi slabe izdelave druge motorke in hrepenenja po modernejšem orodju so gasilci pričeli v letu 1972 zbirati sredstva za novo motorko. Tako so jo leta 1974 svečano predali v uporabo.

 


prevzem motorne brizgalne ROSENBAUER

 

Potreba po novem in modernejšem avtomobilu je spet nastala in spet so bili gasilci pred vprašanjem, kje dobiti denar. Z dobro voljo in pogumom, kakor jih je učila 50-letna praksa, jim je uspelo dobiti sredstva in tako so leta 1976 dobili nov kombi znamke Fiat.

 


kombi znamke FIAT

 

In tako je prišlo leto 1990, ko so tudi naš kraj prizadele hude poplave, ki so bile vzrok, da je aktivnost v društvu začela padati. Toda kmalu je vodenje društva prevzela mlajša generacija, v društvo pa se je včlanilo veliko število mladih in delo društva je ponovno zaživelo. Rezultat tega je bil tudi v tem, da je društvo v letu 1995 kupilo nov gasilski kombi VW Transporter, se na novo opremilo z gasilskim orodjem in opremo, razen motorne brizgalne, ki je ostala še od prej.

 


kombi znamke VW Transporter

 

V letu 1999 in 2000 nam je s pomočjo občinskih finančnih sredstev in finančnih sredstev Krajevne Skupnosti in odločnih krajanov Vrbja uspelo obnoviti streho in fasado na gasilskem domu, ki ga krasi tudi freska Svetega Florjana, zaveznika gasilcev, ki je delo g. Bizjak Petra iz Polzele. S finančnimi sredstvi so plačilo freske omogočili: družina Pirman, družina Dekleva, Berta Čretnik, Silva Holobar, Albina Basliš, Vera Veler, Elizabeta Meh, Biserka Štopfer, družina Zehič.

 


prenavljanje gasilskega doma leta 1999

 


na novo prenovljen gasilski dom leta 2000

 

Prav tako smo v letu 2000 na dan parade ob 70 letnici društva, razvili nov gasilski prapor, za nakup katerega je finančna sredstva prispevalo 28 donatorjev za spominski trak ter 123 posameznikov za zlat žebljiček.

 


nov prapor, prevzem leta 2000

 

Kar nam je zelo pomembno, smo v letu 2003 pridobili novo motorno brizgalno ROSENBAUER FOX II, za katero smo bili primorani zbirati finančna sredstva tri leta, za vse to pa so najbolj zaslužni krajani, Krajevna Skupnost, ter nekaj večjih podjetij kot so: Nivo, Tehnos, Zottel, Kargo, foto Tonica, Sipro, ZŠAM Savinjska dolina, Fenix, Kotorna, Meggle, CMC Celje ter ostali.

 


nova motorna brizgalna ROSENBAUER FOX II

 

Ker si gasilstva več nismo morali predstavljati brez vozila z vodo, smo se v začetku leta 2006 odločili po nabavi gasilske avto cisterne. Dva meseca kasneje smo v oglasu zasledili da PGD Kozarje prodaja rabljeno gasilsko avtocisterno GVC 16/50 znamke Mercedes. Po ogledu in rezervaciji vozila smo takoj v poletnih mesecih v letu 2006 začeli z preurejanjem gasilskega doma saj je bilo potrebno narediti še eno garažo ga vozilo.

 


urejanje garaže poleti 2006

 


na novo preurejen gasilski dom z dvema garažama za vozila

 

To pa še ni vse kar je bilo treba postoriti. Meseca oktobra 2006, ko smo pripeljali gasilsko avto cisterno GVC 16/50 smo jo bili primorani na novo opremiti, prav tako pa smo se odločili, da kabino in potrebne dele na novo prebarvamo za kar smo zelo hvaležni kleparstvu Kobula. Vse skupaj je bilo končano v začetku novembra, zato smo naznanili veliki prevzem, ki je bil 11. novembra 2006.

 


cisterna v delavnici avtokleparstva Kobula

 


gasilska avto cisterna Mercedes Benz 1217 GVC 16/50

 

Zaradi utesnjenosti prostorov in manjkajoče sejne sobe, katero smo skupaj z pisarno leta 2006 preuredili v veliko garažo, smo se odločili, da do leta 2010 z praznovanjem 80. letnice društva prevzamemo obnovljen povečan gasilski dom. Ideja je bila, da se izkoristijo podstrešni prostori, ulije betonska plošča ter deloma dvigne ostrešje in se tako uredi velika sejna soba z pisarno in dodatnim sanitarjem. Dela so se začela že v letu 2009, kjer smo že maja pri donatorjih sami p odirali drevje za ostrešje, jih kasneje obdelali na žagi, uredili nov vhod, ulili betonsko ploščo ter nazadnje uredili spodnji dve garaži. Stvar pa se je zakomplicirala pri dvigovanju strehe, zaradi nesoglasij družine, ki meji na dom gasilskega doma.

 


obnovitvena dela v letu 2009

 


obnovitvena dela v letu 2009

 

Tako so dela bila ustavljena in 80. letnico društva z dnevom gasilca je bilo potrebno izvesti brez prevzema obnovljenega gasilskega doma, ki pa se je odvijal 4.9.2010 z veliko gasilsko parado vse od gasilskega doma pa vse do športnega igrišča v Vrbju. Dnevu gasilca je sledila velika vrtna veselica vse tja do zgodnjih jutranjih ur.

 


dan gasilcev GZ Žalec & 80 let PGD Vrbje

 


dan gasilcev GZ Žalec & 80 let PGD Vrbje

 

Vodstvo društva od začetka do danesPOVELJNIKI:

Alojz Kuder
Jurij Debič
Jakob Dimec
Anton Oblak
Oto Krajnc
Tinko Vaš
Anton Čretnik
Tinko Vaš
Jože Aram
Klemen Herle
Lešnik Tomaž


PREDSEDNIKI:

Jurij Debič
Anton Oblak
Albin Šilih
Franc Seme
Stanko Miklavžin
Zdravko Tekavc
Alfonz Pšenič
Matija Bobovnik
Dušan Pungartnik
Srečko Polenek
Jože Aram
Denis HerleTAJNIKI:

Anton Oblak
Vinko Korent
Franc Seme
Albin Šilih
Stanko Seme
Amalija Pšenič
Branko Kert
Franc Klančišar
Pavlina Glušič
Olga Krajnc
Miran Miklavžin
Jože Meh
Olga KrajncPripravil in uredil: Dušan Krajnc